Help de Stichting


De impact van incontinentie op de samenleving is enorm. Ruim drie miljoen mensen in ons land hebben een toilet-gerelateerde ziekte en hiermee staan deze aandoeningen in de top vier van de meest voorkomende ziekten in Nederland.
Voor haar inkomsten is Medisch Toiletpas Nederland volledig afhankelijk van de pashouders en giften.

Naast de bijdrage voor de Medisch Toiletpas, verkrijgt Medisch Toiletpas Nederland giften via onder andere donateurs, nalatenschappen, particuliere initiatieven en sponsoring.

U kunt Medisch Toiletpas Nederland op verschillende manieren helpen namelijk door online te doneren of u aan te melden als vrijwilliger.

Medisch Toiletpas Nederland heeft UW hulp hard nodig!