Missie & Visie


Stichting Medisch Toiletpas Nederland is een jong en onafhankelijke belangenorganisatie die reeds 5 jaar werkt aan een betere toekomst voor mensen met incontinentie problemen.

Het is onze missie om de vrijheid terug te geven en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. De rol die de Stichting hierbij als geen ander inneemt is die van facilitator van de nationale Toiletpas, voorlichter en kennisbron.

Om deze missie te kunnen realiseren, werkt Stichting Medisch Toiletpas Nederland intensief samen met vrijwilligers, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, onderzoekers, overheden en bedrijfsleven.

De impact van incontinentie op de samenleving is enorm. Ruim drie miljoen mensen in ons land hebben een toilet-gerelateerde ziekte en hiermee staan deze aandoeningen in de top vier van de meest voorkomende ziekten in Nederland.

Stichting Medisch Toiletpas Nederland kent een breed scala van zo’n 200 aandoeningen. Deze aandoeningen lopen zeer uiteen wat betreft ernst, behandelingsmogelijkheden en gevolgen.