Medisch Toilet


De term “Medisch Toilet” is in het leven geroepen door de collectiviteit Medisch Toiletpas Nederland.

 

Onder een Medisch Toilet wordt verstaan, een toilet wat gratis beschikbaar wordt gesteld voor mensen met een toilet gerelateerde ziektebeeld.
 

Een Medisch Toilet moet men niet verwarren met een invalidentoilet. Uiteraard kan een invalidentoilet wel worden aangemerkt als een Medische Toilet.
 

Toegang tot een Medisch Toilet krijgt men alleen wanneer hij of zij lid is van de collectiviteit Medisch Toiletpas Nederland en op vertoning van hun persoonlijke Medische Toiletpas.
 

Bedrijven kunnen hun maatschappelijke betrokkenheid tonen door hun toiletten aan te merken als een Medisch Toilet. Dit kan een openbaar toilet zijn maar natuurlijk ook het personeelstoilet.
 

Een Medisch Toilet heeft geen speciale aanpassingen, ieder toilet is hiervoor geschikt!