Vrijwilligers


Gezien de collectiviteit geen winstoogmerk heeft en er alles aan doet de contributie zo laag mogelijk te houden is Medisch Toiletpas Nederland zeer afhankelijk van donateurs en uiteraard ook van vrijwilligers om te helpen in de dienstverlening.

 
Als vrijwilliger kunt u zich bijvoorbeeld inzetten door toiletten in uw omgeving aan te stellen als Medisch Toilet, zo vergroot u uw eigen vrijheid maar ook die van uw mede lotgenoten door meer toiletten in onze app weer te geven.
 
Er is een breed scala aan mogelijkheden als vrijwilliger met uw tijd de Collectiviteit te steunen, denk aan collectes en het organiseren van uitjes voor de leden.
 
Uiteraard staat u vrij uw eigen specifieke vakkennis en creativiteit te gebruiken om de organisatie te versterken.
 
Enthousiast? Meld u aan middels het contactformulier.